Examens

 

 

Theorie

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Dit certificaat behaal je door middel van het behalen van het Theorie-examen bij het CBR.

Het theorie examen bestaat uit de volgende onderdelen:
- gevaarherkenning (25 vragen)
- verkeersregels (30 vragen)
- verkeersinzicht (10 vragen)

Het theorie-examen bestaat uit:
- ja/nee vragen
- meerkeuze vragen
- open vragen
- Vragen met betrekking tot inzicht en gevaarherkenning.

Je slaagt voor het theorie-examen bij :
- 12 vragen goed (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en
- 35 vragen goed (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Duur theorie - examen:
  Het examen duurt ongeveer drie kwartier. Dit is inclusief de toelichting voor de examenvragen. Een theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Nadat dit examen is afgelegd, is na ongeveer 15 minuten de uitslag bekend. De computer stelt de uitslag vast. Als het theorie-examen succesvol is afgelegd, ontvangt de leerling het theoriecertificaat ter plaatse. Als het theorie-examen niet succesvol is afgelegd, ontvangt de leerling een uitslagformulier waarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet is beantwoord. Tevens staan er een aantal codes op dit formulier vermeld. Elke code staat voor een examenonderwerp. De leerling kan hierdoor voor het volgende theorie-examen extra aandacht besteden aan de niet behaalde examenonderwerpen. Je doet er verstandig hier extra aandacht aan te besteden bij je volgende theorie –examen.

Reserveren en betalen
Theorie-examens kun je via de instructeur of zelf online reserveren en betalen via www.cbr.nl 

Wat moet je meenemen naar het examen?
Bij deelname aan het theorie-examen personenauto categorie B moet je niet vergeten om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Heb je deze niet bij je dan wordt je niet toegelaten tot het examen.

Het Theorie certificaat is 1.5 jaar geldig.
 

PRAKTIJK

Nu je je theorie certificaat in je bezit hebt kan je deelnemen aan het praktijk examen mits je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Deze leeftijdsgrens geldt voor het reguliere praktijk- examen. De minimale leeftijdsgrens voor 2todrive leerlingen is 17 jaar .

Hoe vraag ik het praktijk-examen aan?
De aanvraag voor het praktijk- examen wordt verzorgd door de rijschool. Een leerling geeft de rijschool een machtiging om het praktijkexamen aan te vragen. Ook wordt er een eigen verklaring worden ingevuld. In deze "eigen verklaring" worden de medische gegevens van de leerling doorgegeven aan het CBR. In enkele gevallen is het noodzakelijk dat er een aanvullend onderzoek zal moeten plaatsvinden door een onafhankelijke arts.

Hoelang duurt het praktijk- examen? 
 
Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Dit is inclusief een voor- en na bespreking en de uitslag van het examen.

Het examen zelf bestaat uit:
- een gedeelte zelfstandig rijden op aanwijzingen van de examinator
- rijden met een navigatiesysteem
- Clusteropdrachten
- rijden naar een van tevoren opgegeven orientatiepunt
- 2 bijzondere manoevre’s

Verwachtingen van de leerling:
Vlot, veilig, zelfstandig en milieubewust kunnen rijden.

Meenemen naar het praktijk- examen?
Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen categorie B moet je de volgende documenten kunnen overhandigen:
- de oproepkaart
- theoriecertificaat
- geldig identiteitsbewijs
- een ingevulde formulier zelfreflectie
- evt. het adviesformulier van je tussentijdse toets

Uitslag:
Na afloop van de rit vertelt de examinator in het CBR direct jouw uitslag.TussenTijdseToets (TTT)

Door middel van een TTT kunnen de leerlingen hun vorderingen toetsten. Een TTT is een toets waarbij een examinator van het CBR beoordeelt hoe de rijvaardigheid van de leerling op dat moment is. Dit is eveneens een goede gelegenheid om alvast te wennen aan de structuur van het
praktijk- examen en kan eventueel nerovositeit en onzekerheid verminderen. Tijdens de TTT wordt je getoetst op alle onderdelen die op het praktijk-examen ook aan bod komen.

Voordelen:
- Je krijgt een advies na afloop van de TTT. In dit staat vermeld welke onderdelen je beheerst en aan welke onderdelen nog aan gewerkt moet worden
- Wennen!
 Dit is bij uitstek de gelegenheid om alvast te kunnen proeven hoe het praktijk-examen er voor jouw uit zal zien
- Vrijstelling:
 Als je de 2 bijzondere manoevres goed heb uitgevoerd tijdens de TTT hoef je deze niet meer te herhalen bij jouw praktijk-examen.

Meenemen naar je TTT ?
Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten meenemen:
- geldig identiteitsbewijs
- jouw theoriecertificaat
- het oproepformulier
- een ingevulde zelfreflectie formulier